นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 512546
Page Views 965719
 

เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  ยินดีต้อนรับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (08 ก.ย. 65)
แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี ๒๕๖๕ (22 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565 (18 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือน้ำยาง ยางแผ่น พ.ศ.2565 (18 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 (18 ส.ค. 65)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (17 ส.ค. 65)
ประกาศรับสมัครโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา (10 ส.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (01 ก.ค. 65)
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (30 มิ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (24 มิ.ย. 65)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (ทรงโดม) ศูนย์พัฒนาวัดป่าธรรมคุณ (07 ก.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนาฮำ (07 ก.ย. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (19 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (19 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (19 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (16 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ (15 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ (11 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้าง คสล. 11 บ้านภูเงิน (11 ส.ค. 65)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก (29 มิ.ย. 65)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
หวยออนไลน์ เครดิตฟรี โปรแรง Admin-ai 25 ก.ย. 65
LTOBET l แอลทีโอเบท l เว็บหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด Lto-ai 21 ก.ย. 65
เว็บหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด ภานุเดช 20 ก.ย. 65
LTOBET เป็นเว็บหวยออนไลน์ที่ มาแรง ภานุเดช เดชา 18 ก.ย. 65
AUTO99 bale 03 ก.ย. 65
100รับ100 พนากร ถานาเรือ 02 ก.ย. 65
99TH งุ้ยๆ 25 ส.ค. 65
pg soft pg soft 15 ส.ค. 65
Entrance pg slot auto mobile Entrance pg slot auto mobile 11 ส.ค. 65
เครดิตฟรี คืนยอดเสีย เครดิตฟรี คืนยอดเสีย 06 ส.ค. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
 
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (06 มิ.ย. 65)
วาระการประชุมคัดเลือกบุคคลที่มีความเสียสละและประพฤตตนเป็นแบบอย่าง (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายนอกผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ราย นางดวงจันทร์ พรมวงค์ (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ราย นายนิคม สิริสมบัติ (25 พ.ค. 65)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (08 มี.ค. 64)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (08 มี.ค. 64)
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 ม.ค. 64)
มาตราการการดำเนินเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561–พ.ศ. 2563 (23 มิ.ย. 63)
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (22 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65)
ประเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือน้ำยาง ยางแผ่น พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65)
คู่มือสำหรับประชาชน (06 พ.ค. 65)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64)
 
คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีป้าย (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งย้ายปลายทาง (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและนอกบ้าน (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายออก (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายเข้า (02 มิ.ย. 65)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (02 มิ.ย. 65)
 
    กันยายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS