นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598249
Page Views 1134354
 
ประวัติความเป็นมา
 
                          
                    ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่


   บ้านเฝ้าไร่  เดิมชาวบ้านเรียกว่า “บ้านโคกมดง่าม” เนื่องจากบริเวณโคกนี้มีมดง่ามมาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ราษฎรจากบ้านนาฮำได้มาถางป่าทำไร่ปลูกข้าวบริเวณโคกมดง่ามและได้ปลูกกระท่อมนอนเฝ้าไร่ตลอดฤดูฝนจนเกี่ยวข้าวเสร็จจึงเข้าไปหมู่บ้าน ต่อมามีจำนวนประชากรมากขึ้นจึงขอตั้งเป็นหมู่บ้านฝาก (สาขา) ของบ้านนาฮำ เมื่อสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท(รพช.สมัยนั้น)สร้างถนนผ่านมาจึงพักพลและเครื่องจักรกลบริเวณนี้ เนื่องจากเป็นสี่แยกและกึ่งกลางของเส้นทางระหว่างอำเภอโพนพิสัยไปบ้านคำแวง(จุสิ้นสุดปลายทาง)จึงตั้งชื่อให้หมู่บ้านสาขานี้ว่า บ้านเฝ้าไร่ ตามลักษณะของชาวบ้านที่มาอยู่เพื่อเฝ้าไร่นั่นเอง ขึ้นกับตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2519 จึงได้แยกเป็นตำบลเฝ้าไร่
 
    1 เมษายน 2538 ได้รับการประกาศตั้งกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ โดยให้รวม ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลอุดมพร ตำบลนาดี ตำบลหนองหลวง และตำบลวังหลวงแยกออกมาจากอำเภอ โพนพิสัยตั้งเป็นกิ่งอำเภอเฝ้าไร่
ต่อมาเมื่อ 8 กันยายน 2550 กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะเป็น อำเภอเฝ้าไร่
ปี2535 ตำบลเฝ้าไร่ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลเฝ้าไร่ ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมา พ.ศ. 2539 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีครั้งแรก เมื่อ 13 กันยายน 2551 คือ นายบุญธง เทพา
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี คนแรก จนถึง 12 กันยายน 2555 จึงหมดวาระ
เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เป็นสมัยที่สอง ปรากฏว่านายบุญธง เทพา ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี เป็นสมัยที่สอง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 -  1 กุมภาพันธ์ 2564  
 
    ต่อมาได้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 28  มีนาคม 2564  ปรากฏว่า นายสุภี นะธิศรี ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ คนปัจจุบัน