นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598334
Page Views 1134442
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
 พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรม จัดการศึกษาเด็กเล็ก            ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานการให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

(คติพจน์ : พัฒนาทุกหมู่บ้าน ประสานงานทุกท้องที่ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อท้องถิ่นชาวเฝ้าไร่)


พันธกิจ
 
          1. ท้องถิ่นมีความยั่งยืนด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          2. ท้องถิ่นมีความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด สวัสดิการทั่วถึงทุกระดับ พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
          3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร