นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598343
Page Views 1134451
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลเฝ้าไร่อยู่ในเขตการปกครอง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่  1 บ้านนาฮำ
หมู่ที่  2 บ้านเฝ้าไร่
หมู่ที่ 3 บ้านจับไม้
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก
หมู่ที่ 5 บ้านนาฮำใหม่
หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง
หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ
หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู
หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ
หมู่ที่ 10 บ้านมีชัย
หมู่ที่ 11 บ้านภูเงิน
หมู่ที่ 12 บ้านเกษตรเจริญ
หมู่ที่ 13 บ้านเมืองทอง
หมู่ที่ 14 เฝ้าไร่พัฒนา  
หมู่ที่ 15  บ้านเจริญศรี  
หมู่ที่ 16  บ้านพรมงคล  
หมู่ที่ 17  บ้านนาฮำพัฒนา


พื้นที่
ตำบลเฝ้าไร้ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2267  พื้นที่  : 62 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 38,750 ไร่
จากอำเภอโพนพิสัย 26 กิโลเมตร
ที่ตั้ง
 117 หมู่ 11 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   จด อบต.บัวตูม
ทิศใต้   จด อบต.เซิม
ทิศตะวันออก     จด อบต.นาดี
ทิศตะวันตก     จด อบต.หนองหลวง และ อบต.วังหลวง
พื้นที่  : 62 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 38,750 ไร่
 
ประชากร : ชาย 5,467 คน หญิง 5,434 คน    รวม 10,901 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2559)
ภูมิประเทศ : ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน และเกษตรกรรม
ภูมิอากาศ : มี 3 ฤดู (ฝน หนาว และร้อน)
สินค้า/บริการสินค้า : ผ้าไหมมัดหมี่ ภายใต้ชื่อ “สองมือนาง”จากบ้านนาฮำพัฒนา บ้านท่าหายโศก และบ้านท่าสำราญ (ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน)