นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598340
Page Views 1134448
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือน้ำยาง ยางแผ่น พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
คู่มือสำหรับประชาชน (06 พ.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 343 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 369 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64 | อ่าน 320 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64 | อ่าน 357 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 (30 พ.ย. 64 | อ่าน 277 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (30 พ.ย. 64 | อ่าน 798 ครั้ง)
ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว (30 พ.ย. 64 | อ่าน 276 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 301 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (24 พ.ย. 64 | อ่าน 325 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 216 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2564 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 208 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 219 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 249 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 206 ครั้ง)