นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 512508
Page Views 965680
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือน้ำยาง ยางแผ่น พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
คู่มือสำหรับประชาชน (06 พ.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 277 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 301 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64 | อ่าน 253 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64 | อ่าน 237 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 (30 พ.ย. 64 | อ่าน 226 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (30 พ.ย. 64 | อ่าน 716 ครั้ง)
ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว (30 พ.ย. 64 | อ่าน 225 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 249 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (24 พ.ย. 64 | อ่าน 265 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 162 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2564 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 165 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 169 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 197 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 164 ครั้ง)