นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 24/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 403856
Page Views 808242
 
คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
การรับชำระภาษีป้าย (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
การรับแจ้งย้ายปลายทาง (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
การรับแจ้งเกิด (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและนอกบ้าน (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
การแจ้งย้ายออก (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
การแจ้งย้ายเข้า (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
การขอเลขที่บ้าน (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)