นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598305
Page Views 1134412
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขอเชิญเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 7 (29 พ.ค. 66 | อ่าน 2 ครั้ง)
ขอเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 7 (02 พ.ค. 66 | อ่าน 14 ครั้ง)
ขอเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 (02 พ.ค. 66 | อ่าน 16 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านเฝ้าไร่พัฒนา หมู่ 14 (02 พ.ค. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเงิน หมู่ 11 (26 เม.ย. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฮำเก่าหมู่ 1 (25 เม.ย. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฮำหมู่ 5 (25 เม.ย. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
สรุปการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (19 เม.ย. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (11 เม.ย. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 (07 เม.ย. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการขุดบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (21 มี.ค. 66 | อ่าน 38 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านท่าหายโศก หมู่ที่ 4 (07 มี.ค. 66 | อ่าน 41 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 (03 มี.ค. 66 | อ่าน 40 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมภู หมู่ที่ 8 ถึง บ้านนาฮำพัฒนา หมู่ที่ 17 (01 ก.พ. 66 | อ่าน 0 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรเจริญ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านเจริญศรี หมู่ที่ 15 (26 ม.ค. 66 | อ่าน 0 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 4 โซน (13 ม.ค. 66 | อ่าน 59 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (ทรงโดม) ศูนย์พัฒนาวัดป่าธรรมคุณ (07 ก.ย. 65 | อ่าน 93 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนาฮำ (07 ก.ย. 65 | อ่าน 94 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (19 ส.ค. 65 | อ่าน 96 ครั้ง)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (19 ส.ค. 65 | อ่าน 98 ครั้ง)