นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 512322
Page Views 965437
 
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายบรรยง เกตุพันธ์
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0833527160

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-3283631

นายณัฐชนน พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0885604853

นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0834133593

นายฐิติวัตร ไชยะคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 0856966477

นายวรวุฒิ สุปัญญบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0853905275

นางสาวดวงพร ปะธรรมยาเต
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ -

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 093-3283631