นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598280
Page Views 1134387
 
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-3283631

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-3283631

นายณัฐชนน พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0885604853

นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0834133592

นายฐิติวัตร ไชยะคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 0856966477

นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0834133592

นางสาวดวงพร ปะธรรมยาเต
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ -

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 093-3283631