นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 512531
Page Views 965704
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังชมภู

นางสรัญญา มัฆวิมาล
ครู คศ.1 รักษาการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ
เบอร์โทรศัพท์ 087-9517865

นางสุวดี มาตรสมบัติ
ครู ค.ศ. 1
เบอร์โทรศัพท์ 081-0583811

นางนงเยาว์ นิกะแสน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 082-8504227

นางเขมจิรา สุวรรณเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก