นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598384
Page Views 1134495
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมร บุญโพธิ์
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 09-3536-0359

นายสนั่น สืบสิงห์
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 08-3679-6200

นายณัฐชนน พลเยี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0885604853

นางปานทิพย์ คิมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 08-2114-6748

นายประศักดิ์ ภูสม่อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0935826630

นายหยัด สุปัญยบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 09-8628-1375

นายนิติพงษ์ ราชสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0981695581

นายปณิธาน ลามคาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 08-4618-1999

นางหนูเดือน คุณุรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 08-1186-5979

นางสุริยา อินนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0800110295

นายถวิล อินทะนาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 08-9818-4204

นายยืนยง เศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0610319428

นายเพชร ศรีเคน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 08-1965-1920