นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 279462
Page Views 627661
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายบรรยง เกตุพันธ์
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 083-3527160

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-3283631

นายณัฐชนน พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0885604853

พันจ่าโทบุญทอม หงษ์ษา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 0622722013

นายพุฒิพงษ์ พุทธศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 0894200310

นางปิลันธนา ปัติโชติชัย
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบปะมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 0819656536

สิบตรีสฤษดิ์ นิกะแสน
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0945216551

นางธัญญาชาติ พรมแสงใส
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เบอร์โทรศัพท์ 0867090901

นางสาวสรัญญา วงค์ดวงผา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 0923542538

นายปรัชญา สืบภา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 0642651777

นางสาวฉลวย กัณหา
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0810548401

นางพีรยา ฝ่าผล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0932876222

นายพยัคฆ์ วงษ์ษาบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 0823164067

นางสุภารักษ์ พลเยี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 0968838020
 
                                                                                                                                       พีรยา ฝ่าผล 
                                                                                                                                    นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                  ​