นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 512477
Page Views 965609
 
กองช่าง

นายฐิติวัตร ไชยะคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 085-6966477

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธภัทร เอียสุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 094-8856258

ว่าง
นายช่างโยธา

ว่าง
นายช่างไฟฟ้า

ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายพิสิษฐ์ ทศชา
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายชาตรี สารบรรณ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายบุญสอน จันทร์พินิจ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายบุญเริง สุวรรณบุตร
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายประเสริฐ ชินวงษ์
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายอำพร พิมพ์พันธ์
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุพล กล้าวิเศษ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายวทัญญู ชนชนะกุล
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายณัฐนนท์ บางโท
คนงานทั่ว

นางสาวสุภาพร นาหัวนิล
คนงานทั่วไป

นายสุทธี อ่อนสาคร
คนงานทั่วไป