นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 512507
Page Views 965679
 
กองการคลัง

นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 083-4133593

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางปราณี โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0910520335

นางสาวไพจิตร ปาสาริดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ -

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนวดี ป้องสีดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศุภวัลย์ ศรีผา
คนงานทั่วไป

นางสาวศศิธร ศรีหวัง
คนงานทั่วไป

นางสาวเดือนเพ็ญ มารมย์
คนงานทั่วไป

นายอมิตา โองขากาส
คนงานทั่วไป

นางสาวนริสา เรืองศักดิ์
คนงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ วงศ์จารย์
คนงานทั่วไป