นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598338
Page Views 1134446
 
กองการคลัง

นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 083-4133592

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางปราณี โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0910520335

นางสาวไพจิตร ปาสาริดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0879533871

นางสาวอภิญา ขวัญทองห้าว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0612841390

นางสาวนวดี ป้องสีดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศุภวัลย์ ศรีผา
คนงานทั่วไป

นางสาวศศิธร ศรีหวัง
คนงานทั่วไป

นางสาวเดือนเพ็ญ มารมย์
คนงานทั่วไป

นายอมิตา โองขากาส
คนงานทั่วไป

นางสาวนริสา เรืองศักดิ์
คนงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ วงศ์จารย์
คนงานทั่วไป