นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598377
Page Views 1134487
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดเล้อม

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 0653989195

ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นายทุมมี ประวิสารัตน์
พนักงานขับรถขยะ

นางสาวณัฐกานต์ เพชรแท้
คนงานทั่วไป

นางสาวดวงฤทัย ดวงเกตุ
คนงานทั่วไป

นายไพวัลย์ เนตรวงค์
พนักงานประจำขยะ

นายสังวาลย์ มหาไชย
พนักงานขับรถขยะ

นายปรีชา ภูเพชร
พนักงานขับรถขยะ