นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 24/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 403872
Page Views 808261
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดเล้อม

นายกมลฌ์ยศ ผาอินทร์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 0653989195

นางสาวกัญญาวรรณ ปัญญาวัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 091-0594909

นายทุมมี ประวิสารัตน์
พนักงานขับรถขยะ

นางสาวณัฐกานต์ เพชรแท้
คนงานทั่วไป

นางสาวดวงฤทัย ดวงเกตุ
คนงานทั่วไป

นายไพวัลย์ เนตรวงค์
พนักงานประจำขยะ

นายสังวาลย์ มหาไชย
พนักงานขับรถขยะ

นายปรีชา ภูเพชร
พนักงานขับรถขยะ