นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 511937
Page Views 965049
 
กองการศึกษา

นายวรวุฒิ สุปัญบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 085-3905275

นางธรรมิตาว์ สาวนาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0973153092

นางวรรณพร สุปัญบุตร
นักวิชาการจัดการทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-4282932

นางเสาวภา ทองใบ
ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ 081-3928202

นางทัศนีย์ นะธิศรี
ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ 087-3714859

นางไพวัลย์ ผาสิงห์
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 082-7424016

นางสุวดี มาตรสมบัติ
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 081-0583811

นางกาญจนา พัฒเพ็ง
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 081-5743617

นางสรัญญา พรมขอนยาง
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 087-9517865

นางเขมจิรา สุวรรณเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 085-6421350

นางนงเยาว์ นิกะแสน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 082-8504227

นางนงนุช อรุณพงค์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 089-6897977