นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598267
Page Views 1134374
 
กองการศึกษา

นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 083-4133592

นางธรรมิตาว์ สาวนาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0973153092

นางวรรณพร สุปัญบุตร
นักวิชาการจัดการทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-4282932

นางเสาวภา ทองใบ
ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ 081-3928202

นางทัศนีย์ นะธิศรี
ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ 087-3714859

นางไพวัลย์ ผาสิงห์
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 082-7424016

นางสุวดี มาตรสมบัติ
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 081-0583811

นางกาญจนา พัฒเพ็ง
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 081-5743617

นางสรัญญา พรมขอนยาง
ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 087-9517865

นางเขมจิรา สุวรรณเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 085-6421350

นางนงเยาว์ นิกะแสน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 082-8504227

นางนงนุช อรุณพงค์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 089-6897977